Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego

Logo Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Aktualnościogłoszenia

Prezes ZZSS zwołuje na dzień 25.03.2017 r. godz.11:00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce zebrania: 72-010 Police, ul. Siedlecka 1A - sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury.
Do pobrania:
Proponowany porządek obrad
Regulamin obrad
Regulamin wyborów
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Dochodzą do nas kolejne uwagi dotyczące wyborów, więc Zarząd po raz kolejny doprecyzowuje zasady.
Każdy Klub do 15 marca 2017 roku musi przesłać listę swoich delegatów na Zjazd Wojewódzki. Lista powinna być zatwierdzona na Walnym Zebraniu Klubowym (ilość osób określa lista poniżej, aktualizacja ostateczna 01.03.2017). (list przesyłać na adres: wiceprezes@zzss.pl)
Każdy Klub do 15 marca 2017 roku może przesłać listę swoich kandydatów na Prezesa, do Zarządu lub do Komisji Rewizyjnej. Zgłaszane osoby nie muszą być z danego Klubu ale muszą wiedzieć (wyrazić zgodę) na kandydowanie. (lisy przesyłać na adres: wiceprezes@zzss.pl)
20 marca 2017 roku zostanie opublikowana imienna lista delegatów z poszczególnych Klubów oraz listy kandydatów zgłoszonych przez Kluby na Prezesa, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej.
Zarząd na WZD przygotuje imienne mandaty wyborcze delegatów oraz listy wyborcze kandydatów, po 15.03.2017 r. nie ma już możliwości dokonywania zmian. Delegaci zobligowani są do osobistego uczestnictwa WZS-W  (nie będą honorowane pełnomocnictwa).

Na podstawie &21 Statutu Związku:
Lista delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze opub. 16.03.2017
Zgłoszeni kandydaci opub. 16.03.2017, aktualizacja 17.03,17WYDARZENIA - ZAWODY:

25 Marca

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZZSS - Police

28-29 Marca

X Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg

Kołobrzeg
21-23 Kwietnia

Puchar Gryfina - Gryfino